Normen kluizen en brandkasten

Normen voor kluizen en brandkasten

We verwijzen onze klanten voor kluizen, brandkasten en wapenkluizen graag door naar de kluizenleverancier SECURITY-Tools bvba te Lokeren.

U kan ook als particuliere klant deze toonzaal bezoeken en er een kluis of brandkast aankopen.

Adres:
SECURITY-Tools bvba
Industriepark E17/3 (3405A)
Mosten 13
B-9160 Lokeren
Tel +32 (0)9 395 20 35
Email : info@security-tools.be.

Toonzaal-security-tools-Lokeren

De toonzaal is alle dagen geopend van 9h00 tot 16h00.

Download de meest recente DE RAAT TOPSAFES kluizen en brandkasten folder (pdf)

Om de juiste brandkast aan te schaffen, moeten keuzes gemaakt worden. De correcte namen inbraakwerende kast en brandwerende kast zijn helaas te lang voor dagelijks gebruik, en zijn afgekort naar brandkast of kluis. De productgroep is te verdelen in 3 categorieën:

 • brandwerend
 • inbraakwerend
 • brand- én inbraakwerend

Laat U ter plaatse door de kluizenadviseurs begeleiden in uw keuze, want die is niet altijd evident.

Indicatie waardeberging van kluizen

Deze term geeft aan hoeveel contant geld of kostbaarheden de verzekering dekt wanneer dit in de kluis is opgeborgen. Hierbij wordt er van uitgegaan dat het contante geld ligt opgeborgen in een inbraakwerende kluis in een onbewoond, onbewaakt en niet beveiligd pand binnen de bebouwde kom.
Afhankelijk van de genomen beveiligingsmaatregelen kunnen verzekeraars afwijken van de dekkingsindicatie.

Tip
Ga altijd bij uw verzekeringsmaatschappij na of zij akkoord gaat met de indicatie waardeberging die voor de door u gekozen kluis staat. Diverse omgevingsfactoren kunnen namelijk de waarde die verzekerd wordt verlagen, maar ook verhogen!

Europese certificering

Volgens deze normen moeten kluizen getest worden door een onafhankelijk testinstituut volgens de norm EN 1143-1.
In de testinstituten gaan ervaren mensen aan de slag met de kluis om deze open te breken. De verkregen resultaten worden omgezet in een weerstandswaarde. Hierin wordt rekening gehouden met factoren als tijd en gereedschap.
Aan de hand van de testresultaten wordt een kluis ingeschaald in een bepaalde weerstandsklasse. De norm voor afstortkluizen staat beschreven in EN 1143-2

Inbraakwering volgens EN14 450 (Security Level 1 & 2) voor particuliere kluizen
EN 14 450 is de normering voor licht inbraakwerende kasten, geschikt voor eenvoudige risico’s. De bijbehorende classificaties S1 en S2 staan op het label aan de binnenzijde van de deur. Voluit heten deze Securitylevel 1 en Securitylevel 2.

SECURITY-Tools bvba adviseert voor particulier gebruik steeds kluizen met Security Level 2 (S2) omwille van hun dubbelwandige kluisconstructie.

Hieronder kan u enkele voorbeelden vinden van veel verkochte kluizen voor particulier gebruik die voldoen aan deze norm:

DE RAAT PT1 kluis met sleutel
Security Level 2
B450xH330xD385mm
27kg

DE-RAAT-privekluis-ET1-met-code

DE RAAT ET1 kluis met code
Security Level 2
B450xH330xD385mm
27kg

DE RAAT EuroLite kluis 40K met sleutel
Security Level 2
B450xH330xD380 mm
52kg

ESSA, de European Security Systems Association, is Een onafhankelijk instituut met als doel het stellen van duidelijke, uniforme testmethoden, normering en certificering van kluizen, sloten en testinstituten.
ESSA gecertificeerde producten krijgen een blauw ECB-S label. Hierop staan de belangrijkste kenmerken van de brandkast:

 • het certificaatnummer
 • de weerstandsklasse
 • het gewicht
 • het bouwjaar

Ook dit ECB-S certificaat is terug te vinden aan de binnenzijde van deur en biedt de koper de zekerheid dat zijn brandkast aan de gestelde Europese normen voldoet. De Raat Security Products is lid van ESSA en certificaathouder van ECB-S.

Voor meer infomartie over de Europese normen, kan U ook de informatiekaarten van de Belgische beroepsvereniging BELGOSAFE bekijken.

Brandwerende kluizen

De temperatuur van een brand wordt beïnvloed door verschillende  zaken zoals:

 • De tijdsduur van de brand
 • Verschillende materialen
 • Is het een lopend of een stilstaand vuur

Feit is dat de gemiddelde temperatuur van een brand kan oplopen tot 600 à 800 °C. In extreme gevallen kan de temperatuur zelfs stijgen tot 1000 °C.

Bescherming tegen brand van papier of datadragers 
Brandwerende producten zijn zo gemaakt dat ze rvoor zorgen dat de binnentemperatuur van de kast lager blijft dan de temperatuur waarbij papier of data beschadigd wordt. Papier beschadigt of kan zelfs vergaan boven een temperatuur van 175°C. De kritieke grens voor magnetische informatiedragers en digitale datadragers ligt al op ca. 50 °C. Boven deze temperatuur is de kans groot dat de gegevens op de media verloren gaan. In een kluis die bijvoorbeeld 1 uur is getest tegen brand voor papier zijn uw back-up tapes dus niet beschermd tegen brand. Om uw media te beschermen, heeft u een datasafe nodig. Behalve tegen brand beschermen datasafes namelijk ook tegen vocht, stof en roetdeeltjes. Wel zijn er voor sommige brandkasten databoxen die gebruikt
kunnen worden in een brandwerende kluis. Hierdoor heeft u de perfecte bescherming tegen zowel brand als diefstal voor uw papieren en data.

Brandwerende testen
Wilt u uw documenten tegen brand beschermen, kies dan voor één van de geteste brandwerende kluizen. Brandwerende testen vinden plaats bij onafhankelijke testinstituten in diverse landen. Er zijn diverse brandwerende standaarden volgens welke een brandkast getest kan worden. De brandkasten worden getest bij hoge temperaturen. Getest wordt of de kluis de inhoud voldoende beschermt. Sommige standaarden hebben zelfs een valtest waarbij wordt getest of de beschermende werking niet nadelig wordt beïnvloed wanneer de brandwerende kast tijdens een brand door een verdiepingsvloer zakt.
De brandwerendheid wordt uitgedrukt in minuten, gevolgd door de P van papier of DIS voor data. Deze teststandaarden geven aan hoelang een brandwerende kast papier of data beschermt bij een grote brand.

Brandwerende testen op brandkasten

De meest voorkomende brandwerende testen

EN 1047-1
1 of 2 uur brandwerend tot ongeveer 1090 °C
Valtest 9,15 meter

Papier

 • EN 1047-1 S60P (60 minuten brandwerend)
 • EN 1047-1 S120P (120 minuten brandwerend)

Data

 • EN 1047-1 S60DIS (60 minuten brandwerend)
 • EN 1047-1 S120DIS (120 minuten brandwerend)

UL 72 (UL)
½, 1, 2 of 3 uur brandwerend tot ongeveer 1090 °C
Valtest 9 meter

Papier

 • UL72 class 350 – 30 minutes
 • UL72 class 350 – 1 hour
 • UL72 class 350 – 2 hour

Data

 • UL72 class 125 – 30 minutes
 • UL72 class 125 – 1 hour
 • UL72 class 125 – 2 hour
 • UL72 class 125 – 3 hour

NT Fire 017 (SP)
1, 1 ½ of 2 uur brandwerend tot ongeveer 927 °C
Geen valtest

Papier

 • NT Fire-017 60P (60 minuten brandwerend)
 • NT Fire-017 90P (90 minuten brandwerend)
 • NT Fire-017 120P (120 minuten brandwerend)

Data

 • NT Fire-017 60DIS (60 minuten brandwerend)
 • NT Fire-017 90DIS (90 minuten brandwerend)
 • NT Fire-017 120DIS (120 minuten brandwerend)

LFS (EN 15659)
½ of 1 uur brandwerend tot ongeveer 850 °C
Geen valtest

Papier

 • EN15659 LFS30P (30 minuten brandwerend)
 • EN15659 LFS60P (60 minuten brandwerend)

DIN 4102
Brandkasten vallend onder deze categorie zijn dubbelwandig en voorzien van een brandvertragend isolatiemateriaal. DIN 4102 is een bouwwijze, wat inhoudt dat deze kasten niet brandwerend getest zijn. DIN 4102 kasten zijn voor een korte tijd brandvertragend voor papier.

Enkele voorbeelden brandwerende gecertificeerde kluizen/brandkasten :

TECHNOMAX DP brandkast DPD5 met sleutel en 3-punt mechanische code
30 minuten brandwerend LFS30P
B490xH350xD430mm
52kg

DE RAAT DRS Combi-Fire 2K brandkast met sleutel
60 minuten brandwerend LFS60P
B480xH470x465mm
91kg