Rookmelder

Vanaf wanneer geldt de verplichting voor het plaatsen van een rookmelder?

Sociale huurwoningen – Alle sociale huurwoningen moeten sedert 1 januari 2017 voldoende rookmelders hebben.
Private huurwoningen – Vanaf 1 januari 2016 zijn rookmelders verplicht voor private huurwoningen die zijn gebouwd voor 1945. Voor woningen vanaf 1945 gaat de verplichting in op 1 januari 2019.
Studentenkamers – Alle zelfstandige woningen en kamers die verhuurd, te huur of ter beschikking gesteld worden aan een of meer studenten moeten beschikken over rookmelders, ongeacht de startdatum van het huurcontract.

De Vlaamse Regering heeft op 10 maart 2017 een decreet afgekondigd waarmee het plaatsen van rookmelders zowel voor huurwoningen als voor woningen die de eigenaar zelf bewoont, verplicht wordt. Het nieuwe decreet treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum en uiterlijk op 1 januari 2020. Dit betekent dat uiterlijk op 1 januari 2020 ook alle woningen die de eigenaar zelf bewoont in Vlaanderen over de nodige rookmelders zullen moeten beschikken. De wet schrijft een rookmelder per verdieping voor.

Wie moet de rookmelders plaatsen en onderhouden in huurwoningen?
De verhuurder moet zorgen voor de aankoop en plaatsing van de rookmelders. Als de verhuurder heeft gekozen voor een toestel met vervangbare batterijen, moet de huurder tijdig de batterijen vervangen.

Check bij aankoop het type batterij. De brandweer adviseert rookmelders met een ingebouwde batterij van 10 jaar. 

Deze rookmelders kosten wel iets meer dan types met klassieke batterijen die je alle 2 tot 3 jaar moet vervangen, maar aan het einde van de rit ze wel het goedkoopst.  En je bent tien jaar gerust.

Heb je rookmelders die je kan aansluiten op het elektriciteitsnet, zorg dan dat deze voorzien zijn van een noodbatterij in geval van stroomonderbrekingen.

Let er ook op dat je rookmelder een testknop heeft en een indicator voor een lege batterij.

Aanrader :

ABUS RWM150 met batterij 10 jaar

De wet voorziet minimaal 1 rookmelder op elke verdieping.
Plaats zeker 1 rookmelder in de hal op elke bewoonde verdieping van het huis.

Het is zeker geen slecht idee om ook in de (kinder)slaapkamers een rookmelder te plaatsen.

Rookmelders in de keuken, badkamer of garage kunnen sneller leiden tot valse alarmen. Daarvoor bestaan er speciale types, combinatie-melders optisch + hitte, bijvoorbeeld keuken-rookmelder ABUS RWM250.

24 / 7 Bereikbaar